Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում

Առաջարկվող ծառայություններ

 • 1
  Ֆինանսական ծառայության արտապատվիրում
 • 2
  Ֆինանսական և կառավարչական հաշվետվությունների համակարգի ներդնում
 • 3
  Պլանավորման, բյուջետավորման և կանխատեսման համակարգերի բարելավում
 • 4
  Տարատեսակ ներդրումային նախագծերի գնահատում
 • 5
  Համալիր ֆինանսական ստուգում (due diligence)
 • 6
  Ռիսկերի կառավարման և ներքին վերահսկողության համակարգի խորհրդատվություն
 • 7
  Դասընթացներ ֆինանսական անձնակազմի համար