Գործառնական գծով խորհրդատվություն

Առաջարկվող ծառայություններ

 • 1
  Բիզնես պրոցեսների վերանայում
 • 2
  Վարչակազմակերպական կառուցվածքի արդյունավետության գնահատում
 • 3
  Կորպորատիվ կառավարման մշակույթի և համակարգի ներդրման աջակցություն
 • 4
  Կատարողականի գնահատման համակարգերի (KPI) մշակում և ներդրում
 • 5
  Վաճառքով զբաղվող անձնակազմի համար նորարար վարձատրության մեխանիզմների ներդնում
 • 6
  Կառավարման բարձր օղակի համար մոտիվացման և պարգևատրման սխեմաների մշակում