Վերլուծություններ և հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՇԱՀՈՒԹԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 2019-2020

Սույն հետազոտության նպատակն է վերլուծել Հայաստանի բանկային համակարգի ընթացիկ շահութաբերության մակարդակը, բացահայտել սպասվող մարտահրավերները եւ ներկայացնել առաջարկություններ բանկերի շահութաբերության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով։