Ռազմավարության գծով խորհրդատվություն

Նորարությունների արդի ժամանակաշրջանում ռազմավարությունը կարևորվում է ավելի, քան երբևէ։ Գլոբալացումը, տեխնոլոգիական փոփոխությունները, ինչպես նաև աճող տնտեսական փոխկապակցվածությունը մարտահրավեր են նետում ավանդական ռազմավարական մոտեցումներին։ Այնուամենայնիվ, ռազմավարությունն ավելի անհրաժեշտ է, քան երբևէ։

Մենք տրամադրում ենք ռազմավարության խորհրդատվական լուծումներ` դրանով իսկ օգնելով մեր հաճախորդներին հասնելու շահութաբեր և կայուն աճի: Այս նպատակին հասնելու համար մենք օգնում ենք սահմանել Ձեր բիզնեսի նպատակները, վերլուծել գործարար գործընթացները, ուսումնասիրել շուկաները և մշակել լուծումներ, որոնք համահունչ կլինեն Ձեր ռազմավարությանը։ Հետևաբար, բիզնեսը դառնում է ավելի արդյունավետ, իսկ բիզնեսի կատարողականի հիմնական ցուցանիշները ճշգրտվում են՝ համապատասխանեցնելով հաստատված ռազմավարությանը:

Առաջարկվող ծառայություններ

 • 1
  Ընթացիկ ռազմավարության վերանայում և վերամշակում
 • 2
  Բիզնես մոդելի վերանայում
 • 3
  Կազմակերպության առաքելության, տեսլականի, նպատակների և խնդիրների բացահայտում և վերասահմանում
 • 4
  Կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության արդյունավետության գնահատում, KPI բացահայտում
 • 5
  Ռազմավարության և դրա իրագործման մանրամասն ծրագրի մշակում
 • 6
  Խորհրդատվություն թվային փոխակերպման շուրջ (digital transformation)