Վերլուծություններ և հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ — 2022 թ

Սույն հետազոտության նպատակն է վերլուծել Հայաստանի բանկերի ֆինանսական հհաշվետվության հիմնական տարրերը - 2022 թ. համար։