Վերլուծություններ և հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ — 1-եռամսյակ 2023 թ.

Սույն հետազոտության նպատակն է վերլուծել Հայաստանի բանկերի ֆինանսական հհաշվետվության հիմնական տարրերը 2023 թ. 1-եռամսյակի համար։