Վերլուծություններ և հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 2019-2020թթ.

Սույն հետազոտության նպատակն է վերլուծել Հայաստանի բանկերի վարկային պորտֆելը, ըստ բիզնես ուղղությունների (մանրածախ և կորպորատիվ վարկավորում)։ Նաև առանձին վերլուծվել է բանկերի հիփոթեկային վարկային պորտֆելը։