Վերլուծություններ և հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՑՊԱՀԱՆՋ, ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 2019-2020թթ

Սույն հետազոտության նպատակն է վերլուծել Հայաստանի բանկերի ցպահանջ (ներառյալ ընթացիկ հաշիվների մնացորդները) և ժամկետային ավանդների, ինչպես նաև թողարկված պարտատոմսերի մնացորդները։