Վերլուծություններ և հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 2019-2020 թթ.

Սույն ուսումնասիրության նպատակն է վերլուծել Հայաստանի բանկային համակարգի 2019 և 2020 թվականների ընդհանուր կապիտալը՝ ըստ բանկերի և կապիտալի տարրերի