Վերլուծություններ և հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ — 2021 թ. 1-ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

Սույն հետազոտության նպատակն է վերլուծել Հայաստանի բանկերի ֆինանսական հաշվետվության հիմնական տարրերը - 2021 թ. 1-ին եռամսյակի համար։